Meie moto

rapieri

cirkelis

Kõik
Läti
jaoks

kõik
kui
üks

Vundamendid

Patriotism

Kunagi ammu lõid meie asutajad Tervetia värvide kirjelduse. Kirjelduses pidi kahtlemata kajastuma nende lugupidamine isamaa vastu ning sihikindlus selle nimel sihikindlalt ja organiseeritult töötada. Kirjeldus läks hästi ja tollal juba üliõpilastest Läti ohvitseride vennaskond pidas kõrgelt nii Läti nime kui ka vastastikust abivalmidust ja sõprust.

Oranži^200 koidiku^200 taustalt^200 tõuseb^200 hõbedane^200 päike^200 sinitaevasse^400...

Mille eest seisavad Läti üliõpilasorganisatsioonid

«Võttes arvesse viimaste päevade sündmusi ja Venemaa valitsuse vastutust Ukraina territooriumil tekitatud sõja ja praegu Ukrainas toimuva sõja õuduste eest, siis meie – Läti akadeemilised organisatsioonid – mõistavad hukka Venemaa agressiivse välispoliitika, mis ohustab iseseisvaid suveräänseid riike, kogu Euroopa ja NATO liikmesriikide julgeolekut ning kutsume Euroopa Liidu ja NATO liikmesriike üles kehtestama Venemaa vastu karmimaid majandus- ja diplomaatilisi sanktsioone...” väljavõte artiklist üliõpilasorganisatsioonide avaldus, mis on välja antud 2. märtsil 2022, Riia, Läti.

LV karogs nakts