Aktuāli - viesu vakari

Studentu korporācijas

Tervetia

Studentu korporācijas ir akadēmiskas mūža organizācijas, kuru mērķis ir apvienot un audzināt jaunos studentus, lai viņi tiktu sagatavoti par godīgiem un spējīgiem valsts un sabiedriskajiem darbiniekiem, kas savā dzīvē vadās pēc goda prāta, taisnības principiem, ir drošsirdīgi, patstāvīgi un atsaucīgi.

Korporācijas apvieno savus biedrus uz mūžu, nokļūdams korporācijā, jaunais students iegūst simtiem draugu visā pasaulē, kas var palīdzēt gan ar padomu, gan ar darbu vai finansiāli.

Katrs students var apmeklēt viesu vakarus, bet ne katrs gribētājs tiek uzņemts korporācijā, jo kandidātam ir jāizrāda ieinteresētība, pietiekams briedums un nopietna attieksme pret dzīvi.

Vecākuma principa ievērošana, paklausība, gatavība palīdzēt, pieklājība un takta izjūta, inteliģence ir īpašības, kuras cenšas ieaudzināt korporācija. Studentu korporācijām ir raksturīga sava aktīva kultūras dzīve, savi izklaides un sporta pasākumi. No Latvijas pirmās atmodas laikiem pie korporācijām ir piederējuši daudzi ievērojami sabiedriskie un valsts darbinieki, tomēr korporācijas pašas ir apolitiskas organizācijas, tajās var sastapt vienkopus dažādu partiju, dažādu politisko uzskatu cilvēkus.

Katrai korporācijai ir raksturīgas noteiktas krāsas, kas ļauj atškirt korporantus jeb buršus vienu no otra.

Korporāciju biedrus bieži sauc viņu korporācijas vārdā, piemēram, Tervetias biedrus sauc par tervetiešiem.

Tervetia

Studentu korporācija Tervetia ir dibināta 1922. gadā un tās krāsas ir oranžs-sudrabs-zils. Krāsas pauž domu: "Pēc sārta rīta lec sudrabota saule pie zilajām tēvzemes debesīm".

Krāsas simbolizē tēvzemes mīlestību, godu un mūža draudzību, kas vieno tervetiešu saimi.

Ikdienas dzīve

Korporācijas darbība ir sadalīta semestros pēc akadēmiskā gada principa. Katram semestrim studentu korporācija apstiprina amatpersonas, darba plānu, apspriež un pieņem budžetu.

Studentu korporācija TERVETIA
1999 | WEBMASTER

Studentu korporācijas Tervetia konventa dzīvoklis
atrodas Rīgā, Tērbatas ielā 28-7
Tālrunis 67281373
E-pasts: prezidijs@tervetia.lv

Bing maps
Nams Rīgā,
Tērbatas 28
Bing kartē