Mūsu devīzes

rapieri white

cirkelis secondary

Visu par Latviju

Visi viens

Pamats

Patriotisms

Reiz, kādā dienā mūsu dibinātāji veidoja aprakstu Tervetias krāsām. Aprakstam, neapšaubāmi, bija jāatspoguļo viņu cieņa pret tēvzemi un apņēmība mērķtiecīgi un organizēti darboties tās labā. Apraksts izdevās labs un latviešu virsnieku, tobrīd jau studentu, korporācija augstu turēja gan Latvijas godu, gan savstarpējo izpalīdzību un draudzību.

Pēc^150 sārta^150 rīta^150 lec^150 sudrabota^150 saule ^300 pie ^150 zilajām^150 tēvzemes^150 debesīm^100...

Par ko iestājas studentu korporācijas

"Ņemot vērā pēdējo dienu notikumus un Krievijas valdības atbildību par izraisīto karu Ukrainas teritorijā un kara šausmām, kas šobrīd norisinās Ukrainā, mēs - Latvijas studentu un studenšu korporācijas, kā arī akadēmiskās mūža organizācijas - nosodām Krievijas agresīvo ārpolitiku, kas apdraud neatkarīgu suverēnu valstu, visas Eiropas un NATO dalībvalstu drošību, un aicinām Eiropas Savienības un NATO dalībvalstis vērst pret Krieviju visskarbākās ekonomiskās un diplomātiskās sankcijas..." no studentu organizāciju paziņojuma 2022. gadā.

Studentu organizācijas lūdz neaizmirst, ka valsts aizsardzība ir katra uzdevums un aicina stāties Zemessardzē un profesionālajā dienestā.

LV karogs nakts

Kultūra un māksla

Dziesmu svētki

Mūžu mūžos būs dziesma.
Saruna ar Tervetia goda filistru diriģentu Edgaru Račevski.

Prezidiju konventa vīru koris, dibināts 1925. gadā, ir cieši saistīts ar Tervetia