Vēsture

Dibināšana

Pēc Latvijas neatkarības izcīnīšanas daudzi Latvijas armijas virsnieki pievērsās civilām profesijām, apgūstot jaunas zināšanas Latvijas Universitātē. Visus viņus vienoja vēlēšanās iegūt izglītību, lai labāk varētu kalpot savai tautai, stiprināt tās neatkarību un veicināt izaugsmi.

Vislabāk šos centienus varēja piepildīt un turpināt, darbojoties organizēti. Tādēļ 1922. gada 30. aprīlī tapa LU studentu korporācija Tervetia kā latviešu karavīru akadēmiska mūža organizācija. Tas ir datums, kurā Rīgas Apgabaltiesa apstiprināja studentu korporācijas Tervetia statūtus, kurus parakstīja 23 dibinātāji. Tervetia komānu garantēja pie korporācijas Fraternitas Lettica, ar kuru turpmākajos gados izveidojās cieša draudzība.

Pirmais Tervetias dibinātāju grupas uzņēmums

Par Tervetias devīzi pieņem: "Visu par Latviju" un "Visi viens". Korporācijas nosaukums Tervetia tika veidots no senlatviešu pils vārda "Tērvete", kuras valdnieki ar savu kareiviskumu, stipro vienotības izjūtu un nacionālo pašcieņu prata visilgāk nosargāt savu brīvību un neatkarību pret vācu bruņiniekiem. Tēvzemes mīlestība, gods un draudzība ir atspoguļoti Tervetias krāsās - oranžs, sudrabs, zils.

Latvijas pirmās republikas gadi

Sākotnēji korporācijā uzņēma tikai virsniekus, taču ar laiku šis nosacijums tika mainīts.

1925. gadā - pēc Tervetias uzņemšanas Prezidiju Konventā un krāsu atsegšanas - pieaug korporācijas eksternās dzīves aktivitātes. Sajā un turpmākajos gados par goda filistriem tiek uzņemtas ievērojamas armijas amatpersonas - ģenerāļi P.Radziņš un M.Peniķis, admirālis T.Spāde un daudzi citi. 1926. gadā tiek dibināta Dāmu komiteja, 1927. gadā - Filistru biedrība.

Pirmo konventa dzīvokli Tervetia atrod Mednieku ielā 1. Tas ir neliels koka namiņš, tomēr tajā valda īsta draudzība un sirsnība. 1926. gadā Tervetia pāriet uz blakus esošo namiņu, bet, korporācijas 10 gadu jubilejai tuvojoties, tiek noīrētas plašākas telpas Valdemāra ielā 36.

Sākot ar 1930. gadu, izveidojās tuvāka draudzība ar korporāciju Fraternitas Academica un 1934. gada 23. novembrī tika noslēgts draudzības līgums. Tā paša gada 15. decembrī tika noslēgts karteļa līgums ar igauņu korporāciju Ugala. Līgums paredz sekmēt labas attiecības starp abām tautām, labu saprašanos un draudzību.

Tervetias un korp! Ugala karteļa līgums. 1934.gads.

Baigais gads un II pasaules karš

1940. gada pavasara semestris ir pēdējais semestris brīvajā Latvijā pirms daudzu gadu pārtraukuma. 1940. gada jūlijā izņēmuma kārtā krāsas piešķir visiem junioriem.

Padomju vara aptur korporāciju darbību un konfiscē tiem piederošās lietas.

Korporācijām piederīgie, īpaši tādā - no virsniekiem veidotā korporācijā kā Tervetia, tiek apcietināti, izsūtīti uz nometnēm vai pat nobendēti. Kad krievu okupāciju nomaina vācieši, korporāciju darbība netiek atjaunota. Vācieši gan atļāva atzīmēt korporāciju gada svētkus. Daļa no buršiem iesaistās leģionā, lai atmaksātu padomju varai par nodarīto. 1944. gada rudenī daudzi tērvetieši dodas piespiedu trimdā, sākumā uz Rietumeiropu, kur bieži nonāk speciālās nometnēs. Kopumā izdodas izglābties tikai ap 100 tērvetiešu no trim simtiem.

Pēckara periods trimdā

1946. gada 27. jūlijā Eslingenē notiek pirmā lielākā sanāksme. Tiek nolemts apvienot filistru biedrības un konventa darbību vienota mērķa sasniegšanai. Tervetia piedalās arī Latvijas Korporāciju Apvienības dibināšanā. 1947. gada 30. aprīlī Fellbahā notiek 25 gadu atceres pasākumi, bet 30. gadu jubileja tiek atzīmēta jau citā kontinentā, pāri okeānam - Toronto. Ar 1953. gadu atkal tiek uzņemti juniori un darbība norisinās daudzās kopās visā pasaulē. Tervetia, tāpat kā pārējās korporācijās, rūpējās, lai latviskums, latviešu tradīcijas un kultūra tiktu saglabātas un koptas, neaizmirstot arī par palīdzību Latvijai.

Darbības atjaunošana Latvijā

1989. gada 6. maijā Tervetias globālais prezidijs, kas atrodas Baltimorā, nolemj atjaunot Tervetias darbību Latvijā.

Pirmā tērvetiešu pulcēšanās Rīgā notika 24. jūnijā. Jau 27. jūnijā Tervetia tika atjaunota kā studentu korporācija pie Latvijas Universitātes. Tervetias atjaunošanā lielu praktisku un finansiālu atbalstu sniedza tērvetieši no visas pasaules. Īpaši ir jāpiemin tā laika globālais oldermanis goda filistrs Pēteris Lapsa no ASV, kurš ir klāt visos nozīmīgākajos brīžos un ļoti daudz dara korporācijas labā. 1990. gada I semestrī tiek uzņemti pirmie 16 juniori pēc darbības atjaunošanas un korporācijas sadzīve Latvijā atsākas kā senās dienās.

Ilgāku laiku korporācija sanāk dažādās telpās, līdz ar labu cilvēku palīdzību Tervetia tiek pie nama Tērbatas ielā 28. Šo namu 1992. gadā kā dāvinājumu korporācijai pasniedza Aleksandra Sirotinas kundze, lai latviešu jaunajai paaudzei būtu, kur pulcēties un kopt latvisko garu.

Rakstā izmantotie materiāli ņemti no Tervetias jubilejas izdevumiem