Akadēmiska organizācija
ar mugurkaulu

uz drošiem pamatiem

Tervetia

Studentu korporācija Tervetia ir dibināta 1922. gadā un tās krāsas ir oranžs-sudrabs-zils. Krāsas pauž domu: "Pēc sārta rīta lec sudrabota saule pie zilajām tēvzemes debesīm".

Krāsas simbolizē tēvzemes mīlestību, godu un mūža draudzību, kas vieno tervetiešu saimi.

Īsa vēsture

1922. gada 30. aprīlī tapa LU studentu korporācija Tervetia kā latviešu karavīru akadēmiska mūža organizācija. Tas ir datums, kurā Rīgas Apgabaltiesa apstiprināja studentu korporācijas Tervetia statūtus, kurus parakstīja 23 dibinātāji. Tervetia komānu garantēja pie korporācijas Fraternitas Lettica, ar kuru turpmākajos gados izveidojās cieša draudzība.

Sākotnēji korporācijā uzņēma tikai virsniekus, taču ar laiku šis nosacījums tika mainīts. Pēc Tervetias uzņemšanas P!KI un krāsu atsegšanas pieaug korporācijas eksternās dzīves aktivitātes. Par goda filistriem tiek uzņemtas ievērojamas armijas amatpersonas - ģenerāļi P.Radziņš un M.Peniķis, admirālis T.Spāde un citi. 1926. gadā tiek dibināta Dāmu komiteja, 1927. gadā - Filistru biedrība.

Sākot ar 1930. gadu, izveidojās tuvāka draudzība ar korporāciju Fraternitas Academica un 1934. gada 23. novembrī tika noslēgts draudzības līgums. Tā paša gada 15. decembrī tika noslēgts karteļa līgums ar igauņu korporāciju Ugala.

1940. gada pavasara semestris ir pēdējais semestris brīvajā Latvijā  jūlijā izņēmuma kārtā krāsas piešķir visiem junioriem.Padomju okupantu vara aptur korporāciju darbību un konfiscē tiem piederošās lietas. Korporācijām piederīgie, īpaši tādā - no virsniekiem veidotā korporācijā kā Tervetia, tiek apcietināti, izsūtīti uz nometnēm vai pat nogalināti. Kad krievu okupantus nomaina vācieši, korporāciju darbība netiek atjaunota. Daļa no buršiem iesaistās leģionā, lai atmaksātu padomju varai par nodarīto. 1944. gada rudenī daudzi tērvetieši dodas piespiedu trimdā, sākumā uz Rietumeiropu, kur bieži nonāk speciālās nomentēs. Kopumā izdodas izglābties tikai ap 100 tērvetiešu no trim simtiem.

1946. gada 27. jūlijā Eslingenē notiek pirmā lielākā sanāksme. Tiek nolemts apvienot filistru biedrības un konventa darbību vienota mērķa sasniegšanai. Tervetia piedalās arī Latvijas Korporāciju Apvienības dibināšanā. Ar 1953. gadu atkal tiek uzņemti juniori un darbība norisinās daudzās kopās visā pasaulē. Tervetia, tāpat kā pārējās korporācijās, rūpējās, lai latviskums, latviešu tradīcijas un kultūra tiktu saglabātas un koptas, neaizmirstot arī par palīdzību Latvijai.

1989. gada 6. maijā Tervetias globālais prezidijs, kas atradās Baltimorā, nolemj atjaunot Tervetias darbību Latvijā.

Pirmā tērvetiešu pulcēšanās Rīgā notika 24. jūnijā. Jau 27. jūnijā Tervetia tika atjaunota kā studentu korporācija pie Latvijas Universitātes. Tervetias atjaunošanā lielu praktisku un finansiālu atbalstu sniedza tērvetieši no visas pasaules. Īpaši ir jāpiemin tā laika globālais oldermanis goda filistrs Pēteris Lapsa no ASV, kurš ir klāt visos nozīmīgākajos brīžos un ļoti daudz dara korporācijas labā. 1990. gada I semestrī tiek uzņemti pirmie 16 juniori pēc darbības atjaunošanas un korporācijas sadzīve Latvijā atsākas kā senās dienās.

Tie ir tikai daži attēli no mūsu krājumiem

Uzņemšana

Korporācijas biedra kandidātam ir jāapmeklē vairāki viesu vakari, jāiepazīstas ar korporācijas sadzīvi, biedriem. VIņam ir jārada pozitīvs iespaids par sevi - lai kļūtu par Tervetias junioru, ir nepieciešama divu korporācijas biedru rekomendācija.

Vēsture

Pēc Latvijas neatkarības iegūšanas daudzi Latvijas armijas virsnieki pievērsās civilām profesijām, apgūstot jaunas zināšanas. Viņus vienoja vēlēšanās iegūt izglītību, lai labāk varētu kalpot savai tautai, stiprināt tās neatkarību un veicināt izaugsmi.

Korporācijas Latvijā un citur

Latviešu studentu korporācijas apvieno Prezidiju Konvents (P!K!), bet studenšu koprorācijām ir Studenšu Prezidiju konvents (S!P!K!).

Studentu korporācijas

Studentu korporācijas ir akadēmiskas mūža organizācijas, kuru mērķis ir apvienot un audzināt jaunos studentus, lai viņi tiktu sagatavoti par godīgiem un spējīgiem valsts un sabiedriskajiem darbiniekiem, kas savā dzīvē vadās pēc goda prāta, taisnības principiem, ir drošsirdīgi, patstāvīgi un atsaucīgi.

Korporācijas apvieno savus biedrus uz mūžu, nokļūdams korporācijā, jaunais students iegūst simtiem draugu visā pasaulē, kas var palīdzēt gan ar padomu, gan ar darbu vai finansiāli.

Katrs students var apmeklēt viesu vakarus, bet ne katrs gribētājs tiek uzņemts korporācijā, jo kandidātam ir jāizrāda ieinteresētība, pietiekams briedums un nopietna attieksme pret dzīvi.

Vecākuma principa ievērošana, paklausība, gatavība palīdzēt, pieklājība un takta izjūta, inteliģence ir īpašības, kuras cenšas ieaudzināt korporācija. Studentu korporācijām ir raksturīga sava aktīva kultūras dzīve, savi izklaides un sporta pasākumi. No Latvijas pirmās atmodas laikiem pie korporācijām ir piederējuši daudzi ievērojami sabiedriskie un valsts darbinieki, tomēr korporācijas pašas ir apolitiskas organizācijas, tajās var sastapt vienkopus dažādu partiju, dažādu politisko uzskatu cilvēkus.

Katrai korporācijai ir raksturīgas noteiktas krāsas, kas ļauj atšķirt korporantus jeb buršus vienu no otra.

Korporāciju biedrus bieži sauc viņu korporācijas vārdā, piemēram, Tervetias biedrus sauc par tervetiešiem.

 

Amatpersonas

2024 I

Seniors
com! Mārtiņš Grosbahs, 2017 II
Tālrunis: +37120095232
E-pasts
com! Mārtiņš Grosbahs
Viceseniors
com! Māris Gāters, 2012 II
Tālrunis: +37126522758
E-pasts
Sekretārs
com! Kristaps Mežavilks, 2010 II
Tālrunis: 26370123
E-pasts
Oldermanis
Tālrunis: +37126186860
E-pasts

M!Cantandi
Tālrunis: 29477745
E-pasts
M!Paucandi
Tālrunis: +37129390761
E-pasts
M!Literarum
Tālrunis: 26410894
E-pasts
F!B! valdes priekšsēdētājs
Tālrunis: +37129241575
E-pasts
P!K!T! tiesnesis
Tālrunis: +37128385738
E-pasts

Obligāts
Obligāts
Obligāts
Captcha Kods

Tervetias rekvizīti

Vapenis
Krāsu vairogs
Raksts uz cepures
Cepure

Studentu korporācijas Tervetia konventa dzīvoklis
atrodas Rīgā, Tērbatas ielā 28
Tālrunis 67281373
E-pasts: prezidijs(at)tervetia.lv

Studentu korporācija Tervetia
Tērbatas 28-7, Rīga, LV-1011
Reģ.Nr. 50008001631
Swedbank HABALV22
konts LV09HABA001940J049609

Studentu korporācijas Tervetia Filistru Biedrība
Tērbatas 28 - 8, Rīga, LV-1011
Reģ.Nr. 40008005097
PVN Nr. LV40008005097
Swedbank HABALV22
konts LV50HABA0551011044313