"Lai kopā sanākam un uzdziedam.
Lai balsis paceļam un dziesmas skandinām.
Ka caur to sirds un prāts ielīksmojas"

Sabiedriskā dzīve

Eksterni pasākumi

Korporācijas kopīgiem spēkiem organizē un apmeklē koncertus, teātra uzvedumus, lekcijas un sporta pasākumus.

Tiek svinēti korporāciju gada svētki, rīkoti piemiņas pasākumi. Visiem noteikti ir zināms korporāciju tradicionālais 18. novembra gājiens no Latvijas Universitātes uz Brāļu Kapiem. Šajā dienā korporācijas ir pirmās, kas ierodas pieminēt kritušos.

Tradīcijas

Korporācijai ir daudzas interesantas sadzīves tradīcijas. Viena no tām ir zirņu vakars - šajā dienā konventa dzīvoklī valda juniori. Parasti šajā pasākumā tiek dekorētas telpas, dažādos veidos "apcelti" vecākie korporācijas biedri, tiek daudz lietots alus un jautrības netrūkst.

Zirņu vakars 1935. gadā

Korporācija organizē literārus vakarus ar lekcijām. Katram junioram ir jābūt spējīgam nolasīt referātu par viņam uzticētu tēmu.

Nozīmīgu vietu korporāciju sadzīvē ieņem dziesmas, tās tiek izmantotas gan oficiālos pasākumus, gan ikdienas sanāksmēs.

Konventa dzīvoklis (K!Dz!)

Konventa dzīvoklis ir tā vieta, kur tērvietieši var ierasties jebkurā brīdī un kur notiek svētku akti, oficiālas sēdes, neoficiālas sanākšanas un tiek kopta korporācijas sadzīve. Šeit ir telpas junioriem, filistriem, bibliotēkai. Tervetias konventa dzīvoklis, izvietots divos stāvos, atrodas Rīgā, Tērbatas ielā 28.

Ieskats korp! Ugala 100 gadu svinībās

Alus lietošanas tradīcijas

Alus kauss

Alus vienmēr ir bijis īsts studentu dzēriens, līdz ar to kopš viduslaikiem korporācijās alu lieto kā galveno dzērienu.

Tas nebūt nenozīmē, ka katram korporācijas biedram ir pienākums piedzerties līdz nesamaņai. Gluži otrādi!

Iekšējie noteikumi aizliedz tērvetietim piedzerties līdz "animētam" stāvoklim vīru sabiedrībā vai būt manāmi iereibušam dāmu klātbūtne.

Dzer, bet nepiedzeries - šis princips ir visu korporāciju alus dzeršanas tradīciju pamatā. Alus glāze ir vienojošs faktors un stiprāki dzērieni te nav galvenais.

Jebkurš biedrs var deklarēt, ka alkoholu nelieto un neviens viņam to nepiedāvās, bet liks priekšā tikai bezalkoholiskos dzērienus.

Korporācijas mēdz rīkot alus vakarus - viesojoties viena pie otras, gūstot jaunus draugus, paziņas. Šādos pasākumos, kas bieži ieilgst pāri pusnaktij, tiek apspriestas sabiedriskās dzīves aktualitātes, dziedātas dziesmas.